Quay trở lại chi tiết bài viết Nghiên cứu hoạt tính kháng nấm gây bệnh trên cam của chủng xạ khuẩn XK1 phân lập từ đất trồng cam. Tải xuống tải PDF