Nghiên cứu phát triển thiết bị đánh giá độ ổn định của phân bón hữu cơ dựa trên phương pháp xác định lượng ôxy tiêu thụ theo nguyên tắc đo áp suất

  • Nguyễn Thanh Đàm, Phùng Thị Vĩ, Dương Hồng Anh, , Phạm Hùng Việt*
  • Nguyễn Cảnh Việt
  • Tạ Thị Thảo
  • Dương Hồng Anh
  • Jean-Luc Vasel
Từ khóa: AT4, đo áp suất, độ ổn định, ôxy tiêu thụ, phân bón hữu cơ

Tóm tắt

Phân bón hữu cơ hay phân compost/phân ủ là sản phẩm quan trọng trong xu hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao hiện nay. Độ ổn định của loại phân này không chỉ là một thông số chất lượng quan trọng mà còn có thể được sử dụng để theo dõi hiệu quả của quá trình ủ (composting). Nghiên cứu này đã phát triển được một thiết bị đánh giá độ ổn định của phân compost dựa trên phương pháp đo lượng ôxy tiêu thụ sử dụng nguyên tắc đo áp suất. Thiết bị tự chế tạo này có thiết kế cải tiến, khắc phục được nhược điểm còn tồn tại trong các thiết bị đo thương mại có cùng nguyên lý hoạt động, trong đó mẫu compost được chứa trong các giá để mẫu đặt giữa bình trong khi khí CO2 sinh ra được hấp thụ bởi dung dịch KOH ở đáy bình. Thiết bị có khả năng hoạt động độc lập với dữ liệu được ghi trên thẻ nhớ mà không cần kết nối với máy tính. Sau khi chế tạo, thiết bị đã được kiểm tra hoạt động trong phòng thí nghiệm để đánh giá lượng ôxy tiêu thụ của 2 mẫu phân compost thực tế. Kết quả cho thấy, 2 mẫu này đều đáp ứng được quy định về độ ổn định của phân compost theo tiêu chuẩn Liên minh châu Âu với lượng ôxy tiêu thụ trong 4 ngày (AT4) nhỏ hơn 10,0 mg O2/g compost.

##submission.authorBiographies##

Nguyễn Thanh Đàm, Phùng Thị Vĩ, Dương Hồng Anh, , Phạm Hùng Việt*

Phòng Thí nghiệm Trọng điểm Công nghệ phân tích phục vụ kiểm định môi trường và an toàn thực phẩm (KLATEFOS), Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU, Hanoi)

Nguyễn Cảnh Việt

Khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, VNU, Hanoi

Tạ Thị Thảo

Khoa Hoá học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, VNU, Hanoi

Dương Hồng Anh

Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Môi trường và Phát triển bền vững (CETASD),
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, VNU, Hanoi

Jean-Luc Vasel

Công ty EcoService, Libramont, Vương quốc Bỉ

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-12-04
Chuyên mục
KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ