Phát triển năng lượng tái tạo: Thành công của Trung Quốc và bài học cho Việt Nam

  • Nguyễn Thị Thanh Lam
  • Nguyễn Khánh Linh
  • Phạm Việt Hằng

Tóm tắt

Trong bối cảnh cả thế giới phải đối mặt với vấn đề thiếu hụt năng lượng trầm trọng, ô nhiễm môi trường do khai thác nguồn nhiên liệu hóa thạch quá mức, năng lượng tái tạo (NLTT) nổi lên như một biện pháp bền vững, đem lại tương lai mới cho con người và môi trường trên Trái đất. Theo Báo cáo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), đến năm 2022, NLTT đã chiếm 29% tổng sản lượng điện trên thế giới, tăng từ mức 14% vào năm 2000. Không đứng ngoài xu hướng phát triển của thế giới, việc phát triển bền vững nói chung và phát triển NLTT nói riêng đã được Trung Quốc quan tâm từ sớm và đạt được những thành tựu to lớn. Mặt khác, dù được đánh giá là một nước có nhiều tiềm năng phát triển NLTT và quan tâm từ khá sớm, Việt Nam vẫn chưa thể tận dụng tốt được những lợi thế đang có. Nhận thức được vấn đề này cùng với sự cấp thiết của việc phát triển NLTT tại Việt Nam, nhóm tác giả đã nghiên cứu kinh nghiệm phát triển NLTT của Trung Quốc và đề xuất một số giải pháp để phát triển chính sách để phát triển NLTT tại Việt Nam.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-12-27