Quay trở lại chi tiết bài viết Phát triển năng lượng tái tạo: Thành công của Trung Quốc và bài học cho Việt Nam Tải xuống tải PDF