Quay trở lại chi tiết bài viết Trà Vinh: Hướng tới xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nông nghiệp thịnh vượng, nông thôn văn minh Tải xuống tải PDF