MỘT SỐ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU VỀ CHÍNH SÁCH ĐẤT ĐAI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TÂY BẮC

  • Hoàng Phương Mai

Tóm tắt

Chính sách đất đai của Nhà nước cho vùng dân tộc thiểu số (DTTS) có tầm quan trọng đặc biệt trong công tác di dân, tái định cư khi triển khai các công trình thủy điện. Quá trình sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai thể hiện nỗ lực không ngừng của Nhà nước nhằm khắc phục những bất cập, đặc biệt là tại địa bàn dân tộc thiểu số ở Tây Bắc. Kết quả triển khai chính sách đất đai đã góp phần phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Tuy nhiên, bên cạnh những thành quả đạt được, vẫn còn những hạn chế, do đó cần tiến hành các nghiên cứu về chính sách nhằm nắm vững nguyện vọng của cộng đồng các dân tộc bị ảnh hưởng, để chính sách đất đai được hoàn thiện và hiệu quả hơn.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-07-24
Chuyên mục
Chiến lược và Chính sách Dân tộc