ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY HỢP TÁC THEO NHÓM TRONG MÔN ĐỊA LÝ Ở TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÂN TỘC

  • Tạ Xuân Phương

Tóm tắt

Sử dụng phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm trong môn Địa lý ở trường dự bị đại học dân tộc không chỉ phát huy tính tích cực, tự giác, khả năng chủ động sáng tạo của học sinh, tạo điều kiện cho học sinh cùng tham gia, chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau, chuẩn bị cho lao động hợp tác trong cộng đồng mà qua cách học này rất nhiều kĩ năng xã hội được hình thành và phát triển như: Kỹ năng giao tiếp xã hội, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng báo cáo, kỹ năng hợp tác... Vận dụng phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm trong quá trình dạy học cần quan tâm tới một số vấn đề về nguyên tắc vận dụng, quy trình tổ chức vận dụng và các biện pháp để tổ chức hoạt động học tập. Đây sẽ là cơ sở để giáo viên có thể vận dụng vào thực tiễn dạy học.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-07-24
Chuyên mục
Khoa học, Giáo dục và Công nghệ