ĐẶC ĐIỂM VÙNG ĐẤT, CƯ DÂN VÀ PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER VÙNG TÂY NAM BỘ - NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA HIỆN NAY

  • Hoàng Minh Đô

Tóm tắt

Tây Nam Bộ là vùng đất đặc thù cả về địa lý, cư dân và cả về Phật giáo Nam tông Khmer. Đây là vùng đất phì nhiêu do phù sa sông Mê Kông bồi đắp qua hàng ngàn năm lịch sử và có điều kiện tự nhiên thuận lợi với khí hậu nhiệt đới gió mùa, đất đai màu mỡ, rất tốt cho sự phát triển nông - lâm - ngư nghiệp. Nguồn tài nguyên thiên nhiên ở đây rất đa dạng, phong phú, đặc biệt là tài nguyên đất, rừng và thuỷ hải sản. Trong quá trình phát triển của lịch sử, vùng đất này đã thu hút nhiều luồng dân cư đến sinh sống, trong đó có cả cư dân từ nhiều vùng trong cả nước và cư dân từ các nước láng giềng đến sinh sống, lập nghiệp. Vì vậy, việc nghiên cứu sâu những đặc điểm về vùng đất, cư dân và đặc điểm của Phật giáo Nam tông có ý nghĩa cho việc quán triệt vận dụng vào quá trình thực hiện chính sách dân tộc và chính sách tôn giáo trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-07-24
Chuyên mục
Văn hóa truyền thống và phát triển