VỊ THẾ KINH TẾ, CHÍNH TRỊ CỦA TẬP ĐOÀN MITSUI TRONG XÃ HỘI NHẬT BẢN CUỐI THẾ KỶ XIX VA ĐẦU THẾ KỶ XX

  • Trâm Phan Thị Mai
Từ khóa: Mitsui; Tài phiệt; Kinh tế - chính trị; Nhật Bản; Cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX.

Tóm tắt

Trong lịch sử kinh tế Nhật Bản cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, hiện tượng Zaibatsu thu hút nhiều sự chú ý của các nhà nghiên cứu. Zaibatsu là thuật ngữ để chỉ đến những tập đoàn tài phiệt hàng đầu
tại Nhật Bản, những tập đoàn này có tầm ảnh hưởng quan trọng nhất định đến sự phát triển của nền kinh
tế Nhật Bản nói riêng và làm cân bằng tình hình kinh tế thế giới nói chung. Các nhóm này đã phát triển
nhanh chóng từ các doanh nghiệp phong kiến, phát triển thành các công ty độc quyền trong thời kỳ Minh
Trị (1868 – 1912) và trở thành lực lượng kinh tế hàng đầu và đóng vai trò quan trọng trong công nghiệp
hóa, hiện đại hóa của Nhật Bản. Trong số đó, tập đoàn Mitsui là tập đoàn tài phiệt đầu tiên ra đời tại Nhật
Bản. Nhờ nắm quyền chủ động, nhanh chóng bắt nhịp với những ngành công nghiệp mới và sự ủng hộ của
chính phủ mà tập đoàn Mitsui ngày càng mở rộng quy mô phát triển, chiếm giữ vị thế về kinh tế và chính
trị quan trọng trong xã hội Nhật Bản lúc bấy giờ.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-03-31