An unfamiliar understanding of the meaning of cầu kiều

  • Nguyễn Cảnh Phức

Abstract

"cầu kiều" trong ca dao chính là cái cầu thang bước lên các nấc thang danh vọng, từng bước thành đạt lên cao mãi, chứ không phải là cái cầu bắc qua sông, qua suối.

điểm /   đánh giá
Published
2015-01-19
Section
Bài viết