Return to Article Details Về một số đặc trưng trong tam đoạn luận Al-Pharabi (so sánh với quan niệm của Arixtốt) Download Download PDF