BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐỐI VỚI GIAO DIỆN TRANG WEB TẠI VIỆT NAM

  • Lê Trung Hiếu
Từ khóa: Giao diện trang web, quyền sở hữu trí tuệ, cạnh tranh.

Tóm tắt

Cùng với sự tương tác mạnh mẽ giữa con người và công nghệ thông tin, hoạt động thương mại điện tử đang ngày càng trở nên sôi động. Trên thực tế, một doanh nghiệp sở hữu giao diện trang web độc đáo sẽ dễ dàng tạo được ấn tượng đối với khách hàng hơn so với các đối thủ cạnh tranh khác. Tuy nhiên, việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với giao diện trang web theo pháp luật Việt Nam hiện nay vẫn còn tồn tại nhiều “khoảng trống”, từ đó gây ra một số rủi ro cho các doanh nghiệp. Trên cơ sở nghiên cứu, phân tích các quy định của pháp luật quốc tế cũng như pháp luật Việt Nam về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với giao diện trang web, tác giả đưa ra một số

khuyến nghị về vấn đề này.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-11-29