Quay trở lại chi tiết bài viết BIẾN ĐỔI VĂN HÓA VẬT CHẤT CỦA NGƯỜI Ê-ĐÊ Ở BUÔN LÊ DIÊM, THỊ TRẤN HAI RIÊNG, HUYỆN SÔNG HINH, TỈNH PHÚ YÊN Tải xuống tải PDF