Quay trở lại chi tiết bài viết Gửi tro cốt vào chùa: Sự thay đổi trong quan niệm mai táng của Phật tử ở Hà Nội hiện nay Tải xuống tải PDF