Quay trở lại chi tiết bài viết Định vị tọa độ văn hóa, tôn giáo của Phủ Bóng trong vùng văn hóa dân gian Phủ Giầy Tải xuống tải PDF