ẢNH HƯỞNG CỦA GIBBERELLIC ACID LÊN SỰ SINH TRƯỞNG CỦA GIỐNG LÚA ST25 (Oryza sativa L.) TRONG ĐIỀU KIỆN STRESS HẠN IN VITRO

  • Lương Thị Lệ Thơ
  • Bùi Thị Lan
  • Đỗ Thị Tuyết Hoa
  • Phạm Lê Như Anh
  • Lê Phương Thoa
  • Lưu Tăng Phúc Khang
Từ khóa: gibberrelic acid; sinh hóa; stress hạn; in vitro; sinh lí; Lúa

Tóm tắt

Lúa là một trong các loại cây lương thực phổ biến nhất trên thế giới, đặc biệt ở khu vực Châu Á. Trong đó, giống Lúa gạo thơm Sóc Trăng ST25 là giống Lúa đạt danh hiệu “Gạo ngon nhất thế giới”. Hiện nay, tình hình hạn hán đã và đang trở thành mối đe dọa lớn đối với người nông dân trên toàn cầu. Nghiên cứu tiến hành khảo sát ảnh hưởng của gibberellic acid ở các nồng độ khác nhau (0; 0,1; 0,3 và 0,5 mg/L) lên một số chỉ tiêu (sinh trưởng, sinh lí, sinh hóa) của giống Lúa ST25 trong điều kiện stress hạn trong điều kiện nuôi cấy in vitro. Kết quả cho thấy, môi trường nuôi cấy có bổ sung gibberellic acid làm cải thiện quá trình nảy mầm và sinh trưởng của giống Lúa ST25. Trong đó, môi trường nuôi cấy có bổ sung gibberellic acid 0,3 mg/L cải thiện tỉ lệ nảy mầm và khả năng sinh trưởng của cây Lúa tốt nhất.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-02-01