Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ liên kết: "Xây dựng mô hình nuôi thử nghiệm gà nhiều cựa Phú Thọ thương phẩm trên địa bàn thành phố Đồng Hới

  • Tiến Thành Nguyễn
  • Trung Nghĩa

Abstract

Ngày 19/7/2023, Hội đồng Khoa học nghiệm thu nhiệm vụ sự nghiệp KH&CN cấp tỉnh tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN liên kết...

điểm /   đánh giá
Published
2023-09-13
Section
TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ