Return to Article Details Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ liên kết: "Xây dựng mô hình nuôi thử nghiệm gà nhiều cựa Phú Thọ thương phẩm trên địa bàn thành phố Đồng Hới Download Download PDF