Quay trở lại chi tiết bài viết Ứng dụng công nghệ biofloc trong nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannameỉ) thâm canh ba giai đoạn tại tỉnh Bạc Liêu Tải xuống tải PDF