Quay trở lại chi tiết bài viết Khảo sát bệnh viêm tai ờ mèo do otodectes cynotỉs và theo dõi hiệu quả điều trị tại phòng khám thú y Thanh Hưng, tỉnh An Giang Survey of ear infection in cats due to otodectes cynotis and monitoring the effectiveness of treatment at Thanh Hung veterinary Tải xuống tải PDF