Quay trở lại chi tiết bài viết Khảo sát bệnh tiêu chảy do parvovirus gây ra trên chó và theo dõi hiệu quả điều trị tại phòng khám thú y Anỉvets, thành phố Hồ Chí Minh surveying parvovirus induced diarrhea in dogs and monitoring the effectiveness of treatment at Anivets veterinary clini Tải xuống tải PDF