Quay trở lại chi tiết bài viết Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên: Nghiên cứu trường họp sinh viên năm cuối của Trường Đạỉ học Bạc Liêu Factors effecting students’ entrepreneurial intention: Case of final year student at Bac Lieu University Tải xuống tải PDF