Quay trở lại chi tiết bài viết Ổn định tiệm cận của tập giả giá của các thành phần thuần nhất của môđun phân bậc Tải xuống tải PDF