Quay trở lại chi tiết bài viết Lan kim tuyến (Anoectochilus): nhân giống, nuôi trồng, hoạt tính sinh học và tiềm năng ứng dụng Tải xuống tải PDF