Quay trở lại chi tiết bài viết Thực trạng chuyển đổi số trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa vùng Tây Nguyên Tải xuống tải PDF