Đội ngũ biên tập

Tổng biên tập
PGS.TS. Nguyễn Danh Hoàng Việt
E-mail: ndhviet.vkhtdtt@gmail.com

Hội đồng biên tập

PGS.TS. Nguyễn Danh Hoàng Việt

PGS.TS. Trần Hiếu

PGS.TS. Trần Tuấn Hiếu

PGS.TS. Đặng Thị Hồng Nhung

GS.TS. Lê Văn Lẫm

GS.TS. Dương Nghiệp Chí

GS.TS. Lâm Quang Thành

GS.TS. Lưu Quang Hiệp

PGS.TS. Nguyễn Hồng Dương

PGS.TS. Lương Kim Chung

PGS.TS. Trần Đức Dũng

PGS.TS. Phạm Ngọc Viễn

PGS.TS. Hoàng Công Dân

PGS.TS.BS. Võ Tường Kha

TS. Trần Đức Phấn

TS. Đàm Quốc Chính

TS. Nguyễn Duy Quyết

TS. Ngô Ích Quân

TS. Trần Kim Cương

TS. Nguyễn Huy Nam

TS. Nguyễn Thy Ngọc

TS. Phạm Thị Thanh Hương

TS. Nguyễn Mạnh Thắng

TS. Vũ Thị Hồng Thu

Ban Thư ký tòa soạn
ThS. Từ Thị Thanh Bình
Đào Trúc Quỳnh

Biên tập viên 

ThS. Đào Thị Thanh Thúy
Email: thuydtsport@gmail.com

ThS. Nguyễn Văn Vũ
Email: nlongvu@gmail.com

ThS. Lương Thị Phương

Đinh Thị Thu Hiền

Tòa soạn:
Tạp chí Khoa học thể thao
141 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội
Tel: 0243 7330286
Email: thongtinthethao@gmail.com
            vkhtt.vn@gmail.com