Giới thiệu về Tạp chí

Tạp chí khoa học Đại học Văn Lang (tên tiếng Anh: Scientific Journal of Van Lang University) thành lập ngày 13/12/2016, theo Giấy phép hoạt động số 547/GP-BTTTT ngày 05/12/2016 của Bộ Thông tin & Truyền thông, mã số tiêu chuẩn quốc tế ISSN 2525-2429. Tạp chí là ấn phẩm đăng tải kết quả nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Văn Lang, xuất bản định kỳ 2 tháng 1 số, phát hành 2.000 bản mỗi kỳ. Số đầu tiên của Tạp chí đã được phát hành vào tháng 01/2017.

Trường Đại học Văn Lang là cơ quan chủ quản của Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang (tạp chí in) hoạt động theo giấy phép số 547/GP-BTTTT ngày 05/12/2016. Theo Quyết định số: 29/QĐ-HĐGSNN ngày 10 tháng 07 năm 2019 phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm từ năm 2019, Tạp chí Khoa học quản lý giáo dục (bản in) đã được chấm điểm 0.25 trong danh mục tạp chí khoa học do Hội đồng chức danh Giáo sư, Phó giáo sư công nhận. Quyết định số 36/QĐ-HĐGSNN ngày 30-6-2020 lại một lần nữa khẳng định vị thế của Tạp chí khoa học Nhà trường.

Trường Đại học Văn Lang, Phòng 2.10, Tòa nhà LV, 69/68 Đặng Thùy Trâm, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028371099216 - Email: tapchi@vlu.edu.vn

Hotline: 0899874577 (Nhà báo, điều hành nghiệp vụ tòa soạn. Thái Hoàng)

THỂ LỆ VIẾT VÀ GỬI BÀI CỦA TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC VĂN LANG

  1. Yêu cầu chung

Nội dung bài viết phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhằm phục vụ công cuộc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục nước nhà;

Bài viết là công trình khoa học của chính tác giả;

Bài viết gửi đăng trên Tạp chí phải là bài viết chưa được công bố trên các tạp chí có mã số ISSN trong và ngoài nước. Tác giả không được gửi đăng bài viết trên các tạp chí khác cho đến khi có quyết định xét duyệt của Ban biên tập;

Bài viết chỉ được đăng khi người phản biện nhận xét về chất lượng bài viết đồng ý cho đăng;

Bản quyền: Tác giả đồng ý trao bản quyền bài viết (bao gồm cả phần tóm tắt: tiếng Việt và tiếng Anh) cho Ban biên tập Tạp chí;

Tựa đề bài viết phải nói lên được nội dung chính của bài, không quá 20 từ.

Tác giả phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về nội dung bài viết (trích dẫn nguồn, số liệu, khảo sát,…).

Ban biên tập có quyền sửa chữa, rút ngắn bài theo yêu cầu của Tạp chí.

Cuối bài cần ghi rõ họ tên, chức danh khoa học, học vị, tên cơ quan và địa chỉ, điện thoại, email và có chữ ký của tác giả.

  1. Hình thức

Bài viết được trình bày trên giấy A4, font chữ Times New Roman, có độ dài tối thiểu 4.000 – 5000 từ, tên bài viết không quá 20 từ, tóm tắt không quá 300 từ, được viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh; từ khóa 3 – 5 từ;

Nội dung bài viết gồm 4 phần: Giới thiệu (mở đầu/ đặt vấn đề), giải quyết vấn đề nghiên cứu, kết luận, tài liệu tham khảo (sắp xếp theo thứ tự a, b, c có đường dẫn cụ thể, số thứ tự đặt trong ngoặc vuông).

Bài viết cần phải chia thành các tiểu mục được đánh số theo thứ tự: 1, 2; 1.1, 1.2; 1.1.1, 1.1.2. Tên tiểu mục cần ngắn gọn, không có chấm câu;

Nguồn của trích dẫn được đặt trong ngoặc vuông, số đầu là số thứ tự tài liệu tham khảo, tiếp theo là số trang. Ví dụ: “…” [1, tr.17]; [2]…..

Địa chỉ liên hệ, gửi bài:  Ban biên tập Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang

Số 69/68 Đặng Thùy Trâm, Phường 13, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại:  ( (028).710.99.216; Hotline: 0899874577                       

Email: tapchi@vlu.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/vanlanguniversityjournalofscientific

                                                                                                BAN BIÊN TẬP

 

Để theo dõi và ủng hộ các kênh truyền thông của Đại học Văn Langkính mời Quý Thầy Cô đăng ký follow và theo dõi qua các địa chỉ sau:

Kênh Fanpage thương hiệu Đại học Văn Lang

Kênh Fanpage báo cộng đồng Van Lang News

Kênh Fanpage Truyền hình Văn Lang 

Kênh Youtube Trường Đại học Văn Lang 

Kênh Instagram Van Lang University 

Kênh Tiktok Van Lang University