Giới thiệu về Tạp chí

Tạp chí khoa học Đại học Văn Lang (tên tiếng Anh: Scientific Journal of Van Lang University) thành lập ngày 13/12/2016, theo Giấy phép hoạt động số 547/GP-BTTTT ngày 05/12/2016 của Bộ Thông tin & Truyền thông, mã số tiêu chuẩn quốc tế ISSN 2525-2429. Tạp chí là ấn phẩm đăng tải kết quả nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Văn Lang, xuất bản định kỳ 2 tháng 1 số, phát hành 2.000 bản mỗi kỳ. Số đầu tiên của Tạp chí đã được phát hành vào tháng 01/2017.