TÂN NHẠC VÀ SỰ HÌNH THÀNH NGHỆ THUẬT THANH NHẠC CHUYÊN NGHIỆP VIỆT NAM

  • Trương Ngọc Thắng

Tóm tắt

Nghệ thuật thanh nhạc chuyên nghiệp của nhân loại mà đỉnh cao là các Trường phái thanh nhạc cổ điển gắn liền với nghệ thuật Bel canto của Italia và châu Âu đã hình thành và phát triển từ nhiều thế kỷ qua đã và đang tiếp tục ảnh hưởng, chi phối và dẫn dắt toàn bộ các hoạt động biểu diễn, đào tạo thanh nhạc chuyên nghiệp của toàn nhân loại. Trào lưu âm nhạc Tân nhạc trong thời kỳ Pháp thuộc, trào lưu học tập nhạc cụ phương Tây, trào lưu hát lời ta theo điệu Tây, trào lưu sáng tác ca khúc mới, âm nhạc cải cách, ca hát theo phim ảnh đã tạo điều kiện cho thanh nhạc chuyên nghiệp Việt Nam phát triển với hai nhạc sĩ tiên phong là Nguyễn Văn Tuyên (1909 – 2009) và Nguyễn Xuân Khoát (1910 – 1993).

Tác giả

Trương Ngọc Thắng
PGS.TS.NGƯT
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2017-04-18
Chuyên mục
VĂN HỌC NGÔN NGỮ