VĂN HỌC VỚI PR VÀ TRUYỀN THÔNG

  • Lê Thị Vân

Tóm tắt

Thế kỷ XXI là thế kỷ bùng nổ truyền thông đa phương tiện, vô cùng hấp dẫn đối với con người. Tuy vậy, cũng có rất nhiều tranh luận trên thế giới về việc truyền thông xã hội có “lấn lướt” văn chương, báo chí và truyền hình không? Trước cơn bão truyền thông, văn chương còn có vai trò gì đối với xã hội, đối với ngành nghề PR? Bài viết phân tích mối quan hệ giữa văn học với PR và truyền thông, từ đó rút ra vai trò công cụ của văn học giúp PR gửi được những thông điệp có nội dung hoàn hảo, sâu sắc đến khách hàng. Mặt khác, văn học cũng phải dựa vào truyền thông để cùng cộng sinh, cùng phát triển
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-03-31
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI