THỰC TRẠNG DU LỊCH CỘNG ĐỒNG TẠI TỈNH ĐỒNG THÁP

  • Nguyễn Thị Thao

Tóm tắt

Đồng Tháp là tỉnh có nhiều tiềm năng phát triển du lịch ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Trong những năm gần đây, du lịch cộng đồng được xem là một trong những hướng phát triển du lịch của tỉnh nhà. Bên cạnh những thành quả nhất định, du lịch tỉnh Đồng Tháp gặp không ít khó khăn trong quá trình phát triển loại hình du lịch cộng đồng. Bài viết nêu khái quát thực trạng phát triển loại hình du lịch cộng đồng và đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển loại hình du lịch cộng đồng tại tỉnh Đồng Tháp hiệu quả hơn nữa
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-03-31
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI