CUỘC CHIẾN THƯƠNG MẠI MỸ - TRUNG VÀ QUAN HỆ THƯƠNG MẠI GIỮA VIỆT NAM VỚI TRUNG QUỐC

  • Nguyễn Đề Thủy

Tóm tắt

Mỹ và Trung Quốc là những đối tác thương mại lớn của nhau, cả 2 nước cũng là đối tác quan trọng của Việt Nam. Khi Mỹ áp mức thuế cao lên hàng hóa Trung Quốc sẽ làm cho Trung Quốc tăng trưởng chậm lại, kéo theo giảm nhu cầu của người tiêu dùng thế giới, trong khi Trung Quốc hiện đóng góp khoảng 32% nền kinh tế toàn cầu. Việt Nam đang hội nhập sâu rộng trong hệ thống thương mại toàn cầu có tính phụ thuộc lẫn nhau rất cao, khi Trung Quốc có vấn đề, cả khu vực trong đó có Việt Nam bị ảnh hưởng, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại. Tác động đối với Việt Nam từ cuộc chiến thương mại này phụ thuộc đáng kể vào mức độ chuẩn bị của chính chúng ta. Việt Nam cần có những giải pháp hữu hiệu để nâng cao hiệu quả quan hệ thương mại giữa Việt Nam với Trung Quốc
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-03-31
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI