MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN HỨNG THÚ KHÁM PHÁ KHOA HỌC CHO TRẺ KHIẾM THÍNH 5 - 6 TUỔI

  • Lê Thị Thanh Sang

Tóm tắt

Việc chỉ ra các yếu tố ảnh hưởng sẽ giúp giáo viên dạy hòa nhập trẻ khuyết tật, các cấp quản lý có thể đề ra những biện pháp tác động phù hợp đến giáo dục phát triển hứng thú khám phá khoa học cho trẻ khiếm thính 5-6 tuổi, góp phần làm cho chất lượng giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật được nâng lên. Bài viết đề cập đến các yếu tố ảnh hưởng đến giáo dục phát triển hứng thú khám phá khoa học cho trẻ khiếm thính 5 - 6 tuổi
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-03-31