SỬ DỤNG CÔNG CỤ PHẦN MỀM inSSIDer TRỰC QUAN HÓA MÔI TRƯỜNG WI-FI CỦA BẠN

  • Tống Hùng Anh

Tóm tắt

Mọi mạng Wi-Fi [1] đều phải đối mặt với các vấn đề Wi-Fi. Việc chẩn đoán và khắc phục những vấn đề đó là khó khăn. Bài viết chúng tôi cung cấp cho bạn cái nhìn cơ bản mà bạn cần để hình dung môi trường trực quang về Wi-Fi của mình và khám phá các xung đột: Bạn có muốn hiểu Wi-Fi tốt hơn? Tại sao kênh 1, 6, 11?, tắc nghẽn kênh liền kề, thông tin cơ bản về cường độ tín hiệu, hiểu RSSI [3]; thảo luận về công cụ trợ giúp từ phần mềm inSSIDer sẽ phát hiện ra các xung đột và giúp bạn hiểu cách định cấu hình Wi-Fi để có hiệu suất tối ưu. Cho dù bạn mới bắt đầu sử dụng mạng Wi-Fi, bạn có thể tạo và cài đặt mạng Wi-Fi cho cả những người dùng. Nếu bạn có thể nhìn thấy nó trực quang, bạn có thể thấy thông tin quan trọng nhất về mạng của mình và mạng Wi-Fi xung quanh. Khi bạn biết và hiểu mạng Wi-Fi của mình, bạn có thể định cấu hình chính xác mạng Wi-Fi của mình để tồn tại một cách hòa bình giữa mạng Wi-Fi nhiều người dùng
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-04-01
Chuyên mục
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ