Quay trở lại chi tiết bài viết Đánh giá sự phát triển thể lực chuyên môn và tốc độ đòn dollyo-chagi và naeryo-chagi của nữ vận động viên lứa tuổi 11 - 13 đội năng khiếu taekwondo thành phố Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang sau giai đoạn huấn luyện ban đầu Tải xuống tải PDF