Biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên môn Khoa học tự nhiên ở các trường trung học cơ sở quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

  • Tiêu Thanh Hậu
Từ khóa: Natural science subject, junior high school, Ninh Kieu district, Can Tho city

Tóm tắt

From research results on the management of natural science teacher training activities in secondary schools in Ninh Kieu district, Can Tho city, the article proposes measures to manage this activity to improve local teaching quality

Tác giả

Tiêu Thanh Hậu

Trường THCS An Hòa 2, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ

Học viên cao học Trường Đại học Đồng Tháp

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-02-23
Chuyên mục
QUẢN LÝ GIÁO DỤC