Biện pháp quản lí hoạt động giáo dục phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ mẫu giáo ở các trường mầm non quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh

  • Nguyễn Thị Thuỳ Trinh
Từ khóa: Measures and operations, management

Tóm tắt

Based on research on theoretical and practical issues of managing educational activities to develop emotional and social skills for preschool children, the article proposes measures to improve the effectiveness of activity management. Education to develop emotional and social skills for preschool children in preschools in Go Vap district, Ho Chi Minh City aims to contribute to improving the quality of comprehensive education in preschools.

Tác giả

Nguyễn Thị Thuỳ Trinh

HVCH Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-02-23
Chuyên mục
QUẢN LÝ GIÁO DỤC