Quay trở lại chi tiết bài viết Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về bảo vệ Tổ quốc “chủ động ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa” Tải xuống tải PDF