Giới thiệu về Tạp chí

Tên Tạp chí: Tạp chí Vật liệu và Xây dựng
Cơ quan chủ quản: Viện Vật liệu Xây dựng - Bộ Xây dựng
Địa chỉ tòa soạn: 235 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại:  0243.858.2217
Fax: 0243.858.1112
E-mail: contact@jomc.vn
Website: http://jomc.vn