Nghiên cứu sử dụng xỉ thép làm nguyên liệu sản xuất clanhke xi măng

  • Tạ Văn Luân
  • Nguyễn Thanh Bình
  • Phạm Hữu Thiên
  • Trịnh Thị Châm
Từ khóa: Xỉ thép, Clanhke xi măng

Tóm tắt

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu sử dụng xỉ thép từ các loại lò luyện thép (lò chuyển BOF, lò hồ quang điện EAF, lò điện cảm ứng IF) ở Việt Nam để làm nguyên liệu thay thế quặng sắt trong sản xuất clanhke xi măng. Các nguyên vật liệu (đá vôi, đất sét, quặng sắt, cao silic) và các mẫu xỉ thép được phân tích thành phần hóa học để tính toán chế tạo các bài phối liệu theo hệ số chế tạo đã chọn. Khả năng kết khối và khả năng nghiền của các bài phối liệu đã được đánh giá so với mẫu đối chứng. Các tính chất khoáng hóa của các mẫu clanhke thu được và các chỉ tiêu cơ lý (lượng nước yêu cầu, thời gian đông kết, cường độ nén) của xi măng được nghiền từ các mẫu clanhke với thạch cao đến độ mịn 3200 cm2/g cũng đã được đánh giá.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-06-28
Chuyên mục
BÀI BÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC