Nghiên cứu cấu tạo giếng thu nước mưa có khả năng bẫy rác, tăng cường khả năng thoát nước, góp phần giảm thiểu ngập úng đô thị

  • Nguyễn Thành Mậu
Từ khóa: Tổn thất năng lượng, Hệ số tổn thất, Hố ga, Mạng lưới thoát nước mưa

Tóm tắt

Vấn đề tắc nghẽn rác tại các cửa thu nước mưa làm giảm mạnh hiệu suất thu nước của ga, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của hệ thống thoát nước là một trong những nguyên nhân gây ngập úng đô thị ở Việt Nam hiện nay. Sự tắc nghẽn ngoài những nguyên nhân chủ quan là do tình trạng người dân bít chèn cửa thu để ngăn mùi hôi thối từ cống rãnh thoát ra hay do nạn vứt rác bừa bãi còn có nguyên nhân khách quan là khi có mưa ngập úng đường thường đi kèm với lượng rác lớn trôi nổi tập trung và bị lưới chắn giữ lại tại các cửa thu. Vì vậy song song với giải pháp về tuyên truyền, chế tài phù hợp hay giải pháp vệ sinh môi trường đô thị, hạn chế rác thải bề mặt còn cần phải có những giải pháp kỹ thuật phù hợp thích ứng. Quá trình xây dựng, phát triển hệ thống thoát nước đô thị ở Việt Nam đã có nhiều loại ga thu nước mưa được nghiên cứu áp dụng nhưng thực tế cho thấy sự tắc nghẽn rác tại cửa thu dẫn đến hiệu suất thu nước thấp hiện vẫn là vấn đề lớn còn tồn tại. Bài viết này tập trung nghiên cứu đề xuất cấu tạo một loại ga thu nước mưa có khả năng bẫy rác, hạn chế tắc nghẽn từ đó nâng cao hiệu suất thu nước, chống mùi hôi, mỹ quan, cấu trúc đơn giản, dễ áp dụng và kinh tế.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-06-28
Chuyên mục
BÀI BÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC