Giới thiệu một số phương pháp xác định hệ số ma sát (COF) của vật liệu

  • Nguyễn Văn Trung
Từ khóa: COF, Hệ số ma sát, PTV, SRV, BPN, Phép thử ma sát sàn nghiêng, Phép thử ma sát con lắc, Phép thử chống trơn, Phép thử chống trượt

Tóm tắt

Bài viết dưới đây giới thiệu một số phương pháp xác định hệ số ma sát cho vật liệu làm sàn, đường đi được sử dụng trong hệ thống tiêu chuẩn tại các khu vực trên thế giới. Đồng thời giới thiệu mức phân loại, khuyến nghị lựa chọn hệ số ma sát theo khu vực sử dụng tại các hệ thống tiêu chuẩn này. Theo đó có bốn phương pháp chủ yếu được sử dụng bao gồm: Con trượt động (phương pháp A), con trượt tĩnh (phương pháp B), sàn nghiêng (phương pháp C) và con lắc (phương pháp D).

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-06-28
Chuyên mục
BÀI BÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC