Một số ứng dụng lốp xe phế thải trong công trình giao thông và thủy lợi giảm ô nhiễm môi trường và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên

  • Lê Châu Tuấn
Từ khóa: Lốp xe phế thải, Tái chế, Gia cố sạt lở, Ứng dụng cao su phế thải

Tóm tắt

Việc ứng dụng sản phẩm cao su phế thải từ lốp xe ô tô vào công trình giao thông và thủy lợi đã được nghiên cứu và sử dụng nhiều nơi trên thế giới mang lại những hiệu quả tích cực. Tuy nhiên, các ứng dụng này chưa được phổ biến ở nước ta do thiếu nguồn tài liệu, kinh nghiệm sử dụng. Bài báo này giới thiệu tổng quan về một số nghiên cứu ứng dụng sản phẩm cao su phế thải từ lốp xe ô tô vào công trình giao thông và thủy lợi có thể giảm thiểu các vấn đề ô nhiễm môi trường, tiết kiệm kinh phí và tài nguyên thiên nhiên.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-06-28
Chuyên mục
BÀI BÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC