Nghiên cứu sử dụng tro trấu nghiền mịn (RHA) thay thế một phần silica fume (SF) để chế tạo UHPC

  • TS TRẦN BÁ VIỆT
  • TS NGUYỄN VĂN XUÂN
  • TS NGÔ VĂN THỨC
  • KS LƯƠNG TIẾN HÙNG

Tóm tắt

TÓM TẮT:

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu về tính khả thi của việc sử dụng tro trấu nghiền mịn thay thế cho một phần hàm lượng Silica fume để chế tạo UHPC với các chỉ tiêu thử nghiệm sau: độ chảy xoè, hàm lượng bọt khí, cường độ chịu nén, Modul đàn hồi, cường độ chịu kéo và cường độ chịu uốn.

Từ khoá: UHPC; tro trấu nghiền mịn – RHA; Silica Fume - SF; sợi thép; bảo dưỡng nhiệt ẩm; độ chảy xoè; hàm lượng bọt khí; cường độ chịu nén; cường độ chịu kéo; cường độ chịu uốn; Modul đàn hồi.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-07-19
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC