Quay trở lại chi tiết bài viết Ghép thận trên bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối do thận đa nang kinh nghiệm tại Bệnh Viện Nhân Dân 115 Tải xuống tải PDF