Ghép thận trên bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối do thận đa nang kinh nghiệm tại Bệnh Viện Nhân Dân 115

DOI: 10.38103/jcmhch.93.2

  • Trương Hoàng Minh
  • Trần Thanh Phong
  • Trần Lê Duy Anh
  • Trần Hải Phong
  • Trương Sỹ Vinh
  • Lê Đình Hiếu
  • Lê Hoàng Thịnh
  • Ngô Quang Trung
  • Trần Phúc Hòa
  • Nguyễn Phước Hải
Từ khóa: Ghép thận trên bệnh nhân thận đa nang, bệnh viện Nhân Dân 115

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Chỉ định cắt thận đa nang trước ghép còn nhiều tranh luận. Chúng tôi trình bày các trường hợp bị bệnh thận đa nang được ghép thận tại Bệnh viện Nhân Dân115 (BVND 115) nhằm khảo sát đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng các bệnh nhân bị suy thận do thận đa nang được ghép thận và chỉ định cắt thận đa nang trước ghép; và nhận xét kết quả ghép thận ở những bệnh nhân có thận đa nang được ghép thận tại BVND 115.

Đối tượng và phương pháp: Hồi cứu mô tả loạt ca.

Kết quả: Có 8/313 (2,5%) trường hợp (TH) bệnh thận đa nang và 305/313 TH (97,5%) không có bệnh thận đa nang được ghép thận tại BVND 115 từ tháng 2/2004 đến tháng 8/2020. Tuổi trung bình của 8 TH bệnh thận đa nang: 57,21 ± 3,76 tuổi (52 - 68 tuổi), có 5/8 nam và 3/8 nữ. Mổ cắt thận đa nang: 2/8 TH, đều do nhiễm trùng thận. Kết quả sau mổ ghép thận: 7/8 TH có nước tiểu ngay tại bàn, 1/8 TH ra phòng hồi tỉnh có nước tiểu. Có 1 TH bị nhiễm khuẩn đường tiết niệu (NKĐTN) sau ghép thận do Pseudomonas putida điều trị ổn định sau 7 ngày. Sống còn thận ghép: 1 năm và 5 năm là 8/8 TH (100%). Không ghi nhận biến chứng ngoại khoa, hoại tử ống thận cấp và thải ghép cấp ở 8 TH này.

Kết luận: Tỉ lệ bệnh thận đa nang được ghép thận tại BVND 115 là 8/313 TH (2,5%). Có 2/8 TH cắt thận đa nang trước ghép đều do thận bị nhiễm trùng. Sống còn thận ghép tại thời điểm 1 năm và 5 năm là 8/8 TH (100%) Có 1 TH bị NKĐTN sau ghép nhưng điều trị ổn định.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-01-01
Chuyên mục
Nghiên cứu (Original research)