Quay trở lại chi tiết bài viết Cắt thận đa nang hai bên đồng thời chuẩn bị cho bệnh nhân ghép thận: kinh nghiệm tại Bệnh Viện Trung Ương Huế Tải xuống tải PDF