Quay trở lại chi tiết bài viết Báo cáo các trường hợp bệnh nhân đa u tủy xương được ghép tế bào gốc tạo máu tự thân tại Bệnh Viện Trung Ương Huế Tải xuống tải PDF