Báo cáo các trường hợp bệnh nhân đa u tủy xương được ghép tế bào gốc tạo máu tự thân tại Bệnh Viện Trung Ương Huế

DOI: 10.38103/jcmhch.93.8

  • Tôn Thất Minh Trí
  • Thân Thị Thu Hằng
  • Lê Phan Minh Triết
  • Đặng Trần Hữu Hiếu
  • Phạm Thị NGọc Phương
  • Võ Thế Hiếu
Từ khóa: Đa u tủy xương, ghép tế bào gốc tạo máu tự thân, hóa trị liều cao

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá bước đầu tính khả thi và hiệu quả trong quá trình ghép tế bào gốc tự thân trên bệnh nhân đa u tủy xương.

Đối tượng, phương pháp: 4 bệnh nhân đa u tủy xương được điều trị 4 chu kỳ theo phác đồ VTD (Velcade, Thalidomid, Dexamethasone) sau đó hóa trị liều cao với melphalan và ghép tế bào gốc tạo máu tự thân. Phương pháp nghiên cứu: mô tả hàng loạt trường hợp.

Kết quả: 04 bệnh nhân có độ tuổi từ 54 - 61 tuổi, đều thuộc nhóm đa u tủy xương thể IgG, có nguy cơ trung bình

- cao, giai đoạn II - III. Sau 4 đợt điều trị với phác đồ VTD có 1/4 bệnh nhân đạt lui bệnh một phần, 3/4 bệnh nhân đạt lui bệnh một phần rất tốt. Thể tích túi tế bào gốc thu được trung bình là 722 ± 53,2ml. Liều tế bào gốc CD34+ truyền cho bệnh nhân trung bình là 8,0 ± 2,8 (x106/kg). Thời gian hồi phục bạch cầu trung tính trung bình là 11,3 ± 1,3 ngày, trong đó số lượng bạch cầu trung tính giảm thấp nhất trung bình là 0,02 ± 0,01 G/L. Thời gian hồi phục tiểu cầu trung bình là 10 ± 1,6 ngày; trong đó số lượng tiểu cầu giảm thấp nhất trung bình là 19,5 ± 9,7 G/L. Thời gian sử dụng G-CSF trung bình là 7,8 ± 1,3. Cả 04 bệnh nhân đều cần truyền tiểu cầu trong quá trình điều trị sau ghép. 4/4 bệnh nhân đều sử dụng thuốc eltrombopag. Thời gian cách ly trung bình là 14 ± 2,2 ngày, ngắn nhất là 11 ngày, dài nhất là 15 ngày. Biến chứng gặp nhiều nhất ở bệnh nhân trong quá trình ghép là buồn nôn, nôn (4/4), tiêu chảy (3/4) và sốt giảm bạch cầu trung tính (3/4). Cả 04 bệnh nhân đều có sử dụng kháng sinh tĩnh mạch, một bệnh nhân cần dùng thuốc kháng nấm trong 12 ngày. Đánh giá sau ghép tế bào gốc tạo máu tự thân 3 tháng, tất cả bệnh nhân trong nghiên cứu đều đạt lui bệnh hoàn toàn.

Kết luận: Phác đồ VTD phối hợp với melphalan liều cao và ghép tế bào gốc tạo máu tự thân là tương đối an toàn và bước đầu cho thấy hiệu quả tốt trong điều trị bệnh đa u tủy xương.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-01-01
Chuyên mục
Báo cáo trường hợp (Case report)