Quay trở lại chi tiết bài viết Kết quả bước đầu điều trị u dưới niêm mạc ở đường tiêu hóa bằng kỹ thuật nội soi cắt u qua đường hầm dưới niêm mạc Tải xuống tải PDF