Kết quả bước đầu điều trị u dưới niêm mạc ở đường tiêu hóa bằng kỹ thuật nội soi cắt u qua đường hầm dưới niêm mạc

DOI: 10.38103/jcmhch.93.17

  • La Vĩnh Phúc
  • Phạm Văn Lình
Từ khóa: U dưới niêm mạc đường tiêu hóa, nội soi cắt u qua đường hầm dưới niêm mạc.

Tóm tắt

Đặt vấn đề: U dưới niêm mạc - Submucosal Tumor (SMT) được định nghĩa là bất kỳ tổn thương nào phát triển
bên dưới lớp niêm hay lớp cơ của thành ống tiêu hóa. Nội soi cắt u qua đường hầm dưới niêm mạc - Submucosal
Tunneling Endoscopy Resection (STER) là phương pháp mới hiện nay có thể được thực hiện mà không cần sự hỗ trợ
của nội soi ổ bụng, nhiều nghiên cứu đã chứng minh tính an toàn và hiệu quả của phương pháp này trong điều trị u
dưới niêm đường tiêu hóa.
Đối tượng, phương pháp: Nghiên cứu mô tả hồi cứu các bệnh nhân được chẩn đoán u dưới niêm mạc đường tiêu
hóa được thực hiện kỹ thuật STER tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ từ năm 2020 - 2023.
Kết quả: 23 bệnh nhân (nam: nữ 15:8) với độ tuổi trung bình 51,35 ± 15,86 được thực hiện STER. 6 khối u nằm ở
thực quản, 1 u nằm ở trực tràng, các khối u còn lại nằm ở dạ dày. Kích thước khối u trung bình 14,7 ± 7,41 mm. Thời
gian thực hiện STER trung bình là 81,59 ± 50,32 phút. Điểm VAS là 0,27 ± 0,46. Không có biến chứng chu phẫu. Thời
gian nằm viện trung bình là 5,36 ± 3,13 ngày. Thời gian nằm viện sau mổ trung bình là 3,64 ± 2,59 ngày.
Kết luận: STER là kỹ thuật hiệu quả và an toàn trong điều trị tổn thương u dưới niêm mạc đường tiêu hóa. Các
nghiên cứu sâu hơn là cần thiết để đánh giá kết quả của kỹ thuật này

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-01-01
Chuyên mục
Nghiên cứu (Original research)